Verslag van mijn verblijf in Indonesië

Submitted by charlotte.schilt on Mon, 09/24/2018 - 11:28
Abstract

Voor het afstudeervak / stage heb ik een aantal experimenten uitgevoerd met leguminosen  (Leguminous Cover Plants, LCP) onder oliepalm. Twee soorten werden op basis van hun (vermeende) schaduw tolerantie geselecteerd: Calopogonium caeruleum (Cc) en Mucuna bracteata (Mb).  Beide soorten werden in proefveldjes van 2 m x 2 m geplant in een gedeelte van de plantage met volgroeide olie palm (shaded) en in een gedeelte met jonge oliepalm (geen gesloten bladerdek; unshaded). In combinatie met acht verschillende kunstmest regimes (4 x P + 2 x K) en twee verschillende  hoeveelheden organisch materiaal (Empty Fruit Bunches, EFB - het residu van de oliepalm vrucht tros nadat de vruchten zijn verwijderd) maal 3 replicates ging het om 192 proefveldjes. Het doel was de impact van verbeterd management van schaduw tolerante bodembedekkers onder oliepalm te onderzoeken. Onderdeel hiervan was het onderzoeken en kwantificeren van het schaduw effect; effect van EFB en de respons op P en K bemesting. Effecten werden gezocht in N fixatie; biomassa productie; snelheid van het bereiken van kroonsluiting en hoeveelheid bladafval.  

Naast dit experiment heb ik ook een kleiner onderzoek gedaan naar het effect van plantdichtheid op snelheid van kroonsluiting en een tweetal, minder succesvolle, kleine experimenten  naar kiemkracht van LCP zaden en het effect van het op de plantage gebruikte rhizobium.

Address
n.a.
Author
Job Kuik
Country
Indonesie
Date
Email

n.a.

Mentor(s)
Ken Giller, Thomas Fairhurst
Type
Internship