Verslag van de werkzaamheden aan het computermodel van de populatieontwikkeling van Panonychus ulmi en Amblyseius potentillae

Submitted by charlotte.schilt on Thu, 10/11/2018 - 09:56
Abstract

Deel 1. Verslag van de werkzaamheden aan het computermodel van de populatieontwikkeling van Panonychus ulmi en Amblyseius potentillae.

Deel 2.De bruikbaarheid van Amblyseius fallacis Carmen• in. de biologische bestrijding van het fruitspint in Nederland.

De verzameling en verwerking van bionomische gegevens van de uitheemse, fosforester-resistente roofmijt Amblyseius fallacis voor een computermodel.

 

Bij de geintegreerde bestrijding van plagen in de fruitteelt maakt men gebruik van roofmijten als predatoren van het schadelijk fruitspint (Panonychus ulmi).De inheemse roofmijtsoorten blijken echter gevoelig te zijn voor een aantal toegepaste bestrijdingsmiddelen. In de V.S. kent

men roofmijtsoorten, die resistent zijn tegen organische fosforverbindingen.

Bij het Proefstation voor de Fruitteelt in Wilhelminadorp doet men proeven om na te gaan of deze soorten, waaronder Amblyseius fallacis, onder Nederlandse veldomstandigheden bruikbaar zijn.

Address
n.a.
Author
Tonny Wijnen, Cok Scheewe
Country
Netherlands
Date
Email

n.a.

Mentor(s)
Rudy Rabbinge
Type
MSc