Verdamping van tomaten in een kas

Submitted by charlotte.schilt on Thu, 10/11/2018 - 08:06
Abstract

Voor hat opstellen van het computerprogramma LHW045c1, welke het simultane transport van water en zout in een kasgrond zou beschrijven, waren gegevens noodzakelijk over de in een kas optredende verdampingssnelheden. Door het ontbreken van cijfers hierover, was het nodig om ook over dit onderwerp - de verdamping in een kas - een programma op te stellen. Het was daarbij de bedoeling om lopende evaporatie- en transpiratiesnelheden van een in een kas te telen gewas af te leiden. Modificatie in de opzet van het water-zout-programma leidden er toe, dat slechts gegevens nodig waren van de gemiddelde maandelijkse verdamping van tomaten, én het verloop van deze verdamping over de dag.

Address
n.a.
Author
M.Th.van Genuchten
Country
Netherlands
Date
Email

n.a.

Mentor(s)
Not mentioned
Type
MSc