Suikerbieten voor Bioenergie

Submitted by charlotte.schilt on Mon, 10/08/2018 - 14:16
Abstract

Fossiele brandstoffen zijn eindig en met de verbranding ervan wordt veel CO2 uitgestoten. Biobrandstoffen zijn daarom een goed alternatief en suikerbieten is een goede bron van energie. De organische stof in suikerbieten bestaat voor ruim 70% uit suikers en dit kan zeer snel (binnen 10 dagen) worden omgezet in methaan door middel van (co-)vergisting. Bij de productie van elektriciteit uit bioenergie moet over de gehele keten een broeikasgasemissiereductie (BKG-reductie) van minimaal 50% ten opzichte van elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen worden behaald. Deze eis wordt met de vergisting van alleen wortel ruimschoots gehaald en bij het vergisten van alleen loof is dit afhankelijk van de hoogte van de stikstofgift en of deze uit kunstmest of dierlijke mest komt. Het energierendement en de BKG-reductie zijn lager bij voederbieten

(respectievelijk 73% en 70%) dan bij suikerbieten (respectievelijk 80% en 75%). Voor de bruto energieopbrengst is de optimale stikstofgift 150 kg ha-1. Een verhoging van de stikstofgift leidt bij bemesting uit kunstmest tot een verlaging van het rendement en de BKG-reductie maar deze blijft bij een N-gift van 150 kg ha-1 boven de 70%. Rassen met een hoge suikeropbrengst geven de meeste energie en hoogste BKG-reductie. Wanneer zowel wortel als loof wordt afgevoerd, wordt er meer stikstof en fosfaat afgevoerd dan met de huidige mestwetgeving mag worden opgebracht. Dit veroorzaakt op termijn uitputting van de grond en hier zal de wetgeving op moeten worden aangepast.

Address
n.a.
Author
Erwin Boogaard
Country
Netherlands
Date
Email

n.a.

Mentor(s)
AC Hanse, AWM Huijbregts (Both IRS) Gerrie van de Ven
Type
Internship