Schattingen van de opbrengst van vlinderbloemigegewassen op de bodems van Nederland

Submitted by charlotte.schilt on Thu, 10/11/2018 - 10:12
Abstract

Bij Bodemkunde en geologie

In dit verslag wordt getracht een schatting te maken van droge-stofprodukties die vlinderachtige gewassen op de Nederlandse bodem kunne leveren. Dit wordt gedaan voor de akkerbouw en de weidebouw.

Address
n.a.
Author
J.C. Bokhorst
Country
Netherlands
Date
Email

n.a.

Mentor(s)
Not mentioned
Type
MSc