Een simulatiemodel en enkele meetmethoden voor het onderzoek naar de temperatuursverdeling over en onder een niet-vlak-bodemoppervlak