Een populatieprogramma voor Vasetes spp. (Acarina : Eriophyidae) : een alternatieve prooi voor Amblyseius potentillae Garman (Acarina : Phytoseiidae

Submitted by charlotte.schilt on Thu, 10/11/2018 - 11:06
Abstract

Het belang van verschillende soorten alternatief voedsel is nagegaan voor de roofmijt Amblyseius potentillae Garman. Het blijkt hierbij dat polenkorrels, honingdauw en meeldauw vooral bij lage temperatuur nauwelijks bijdragen aan de reproductie van de roofmijt. Bij hoger temperatuur ligt dat wat gunstiger.

Address
n.a.
Author
J. Mols
Country
Netherlands
Date
Email

n.a.

Mentor(s)
Not mentioned
Type
MSc