Een inleidend onderszoek naar brutofotosythese en aktuele produktie van een populierenopstand

Submitted by charlotte.schilt on Thu, 10/11/2018 - 08:24
Abstract

In deze scriptie wordt getracht de lopende bruto jaarproduktie van een populierenopstand te berekenen. Hierbij worden twee rnethoden vergeleken, namelijk de berekening uit de fotosynthese lichtkromme van bladeren en anderzijds de meting van de primaire produktie, waarbij de berekende respiratie wordt opgeteld. Volgens Boysen Jensen (1932) is dan de primaire produktie gelijk aan de bruto produktie verminderd met de respiratie. Daarnaast wordt enige aandacht geschonken aan de verdeling van het primaire produkt over de boom, tegen de achtergrond van de levensfunkties van de boom.

Address
n.a.
Author
H. Challa
Country
Netherlands
Date
Email

n.a.

Mentor(s)
Not mentioned
Type
MSc