Data & Documents

Date Sort descending Title Type Author Mentor(s)
31.05.1969 Simulatie van de diffusie in lineaire, cylindrische en sferische systemen MSc D. Barel, F. van Egmond, M. Leistra C.T. de Wit
30.11.1970 Verdamping van tomaten in een kas MSc M.Th.van Genuchten Not mentioned
31.05.1971 Een inleidend onderszoek naar brutofotosythese en aktuele produktie van een populierenopstand MSc H. Challa Not mentioned
31.12.1971 de fotosynthetische capaciteit MSc M. Tollenaar Not mentioned
31.12.1971 dynamics of leaf growth in maize MSc J.Nick Gallagher and Henk Lof Not mentioned
30.04.1972 Literatuur onderzoek naar de groeifactoren van denitrificerende bacteriën ten-behoeve MSc A.P. van Loon C.T. de Wit
31.12.1972 A simulation model of the combined transport of water and heat produced by a thermal gradient in porous media MSc Th.J.M. Blom and S.R. Troelstra Not mentioned
30.06.1973 Simulation of competition between two parasites on one host MSc A.B.A.M. Baudoin Not mentioned
31.10.1973 Simulation of7 zinc migration in .a sandy soil MSc Jan M. C. Dirven and Koos van Staveren Mr. M.J. Frissel
31.12.1973 A model for simulating elementary root functioning MSc M.G. Keizer Not mentioned
31.01.1975 De invloed van de zuurstofconcentratie inde bodem op de wortelgroei in het Elementary Rootfunction Model MSc L.K. Pleysier Not mentioned
30.06.1975 Experimentation and simulation of the transpiration coefficient in containers, second year. AND .Botanical composition of pasture MSc Jan Lamers Not mentioned
31.07.1975 Analyse van concurrentie en preferentie verschijnselen MSc Peter Mols, Mous Sabelis Rudy Rabbinge, Jan Goudriaan
31.12.1975 Verslag van de werkzaamheden aan het computermodel van de populatieontwikkeling van Panonychus ulmi en Amblyseius potentillae MSc Tonny Wijnen, Cok Scheewe Rudy Rabbinge
31.12.1975 Een model voor simulatie van wortelgroei en worteldistributie in het bodemprofiel met aandacht voor aeratie MSc Herman van Keulen F.W.T. Penning de Vries
31.12.1975 Simulatie van de inductie en beeindiging van de diapauze bij P. ulmi MSc R.H. de Reede Rudy Rabbinge
31.12.1975 Schattingen van de opbrengst van vlinderbloemigegewassen op de bodems van Nederland MSc J.C. Bokhorst Not mentioned
31.12.1975 biologische bestrijding van het fruitspint Panonychus ulmi (Acarina:Tetranychidae MSc Peter Mols Rudy Rabbinge
31.12.1975 Lichtonderschepping in een gewas met rijenstructuur MSc M.W. Sabelis Rudy Rabbinge en Jan Goudriaan
31.12.1975 Een simulatiemodel en enkele meetmethoden voor het onderzoek naar de temperatuursverdeling over en onder een niet-vlak-bodemoppervlak MSc Jan M.H. Hendrickx A.R.P Janse en Jan Goudriaan
31.12.1975 Een populatieprogramma voor Vasetes spp. (Acarina : Eriophyidae) : een alternatieve prooi voor Amblyseius potentillae Garman (Acarina : Phytoseiidae MSc J. Mols Not mentioned
31.12.1975 Öko-physiologische Untersuchungen an Gräsern der Sahel-Zone und Simulation ihres Wachstums und Wasserhaushalts MSc Edeltrud Croy C.T. de Wit, U. Jensen
28.02.1976 Methodiek voor de integratiefase in het landschaps oecologisch onderzoek, noordelijk deel Slikken van Flakkee MSc J.H. Drost, G.J.W. Oldeman Not mentioned
31.12.1976 Het verdampingsbeeld van enkele bodemtypen MSc S. Kaufman Not mentioned
31.12.1976 Experimenten met fuitspintmijt MSc M.W. Sabelis Not mentioned
31.01.1977 Orientatie betreffende produktie en kwaliteitsaspecten van stalmest MSc M.R. Rietveld Not mentioned
30.06.1977 Simulatie van konkurrentie tussen roofmijtsoorten om één voedselbron MSc Peter de Ruiter Not mentioned
30.06.1977 Toepasbaarheid van de processimulatie in de visserijbiologie MSc Henk van der Veer, Petra Spliethoff Rudy Rabbinge, Niels Daan
31.07.1977 Kwantitatieve analyse van kontinu-waarnemeninge aan het gedrag van de roofmijn Amblyseius potentillae (Garman) in relatie tot zijn prooi Tetranuchus urticae (Kocjh) en diens waardplant Rosa canensis cv Sonia Other Mous Sabelis en Tom Keja Not mentioned
31.10.1977 Autoecologisch onderzoek aan Schoenefeldia gracilis, Borreria radiata en Digtaria exilis onder geconditioneerde omstandigheden MSc Matthijs C Spittel Wim Elberse, Henk, Breman, Hr van den Bergh
30.11.1977 Populatiegroei van Sitobion avenae F. op wintertarwe MSc Frances Carrière-Boon Rudy Rabbinge
30.11.1977 Introduction of inherited reduces fertility in a population of the onion fly, Hylemyia antiqua (Meigen), using translocations; a simulation study MSc G.A. Pak C. de Jonge, M. Sabelis, A.S. Robinson, G. Zurlini, R. Rabbinge
31.12.1977 A theoretical approach to calculate the anaerobic volume fraction in aerated soil in view of denitrification MSc Peter A. Leffelaar Jan Goudriaan, Herman van Keulen
31.12.1977 Larvale groei en ontwikkeling bij Tribolium castaneum MSc Frances Carrière-Boon P. Stam, Jan Goudriaan
31.01.1978 Onderzoek aan een simulatiemodel van een ontwikkelingscyclus van zwarte roest op tarwe (Puccinia graminis f.sp.tritici) MSc Susanne Lijmbach Not mentioned
28.02.1978 Een druppel geeft nog geen kieming - kieming en vestiging van weidsoorten uit de Sahel MSc Rob Beck E. Barten, J. Bekendam, J.P. van den Bergh, H. Breman, M.a. Djiteye, W. Th. Elberse, J Heij, N. v. Geffen
31.03.1978 Non soil wettability and its relevance as a contributing factor to surface runoff on sandy soils in Mali MSc Jan J. Rietveld Leo Stroosnijder, Herman van Keulen
30.06.1978 Het loopgedrag van de spintmijt, Tetranychus urticae, en diens predator Typhlodromus potentillae MSc Ton Rennen Mous sabelis
30.09.1978 Parameters voor het populatiemode voor Pterostichus versicolor Internship Richard A. Daamen Not mentioned
30.11.1978 POTJEVOL een Simulatiemodel voor de vraat, voedselvertering en reproductie van Pterostichus versicolor MSc Richard A. Daamen Not mentioned
31.12.1978 Het schieten van bieten MSc A.J. Haverkort Not mentioned
31.12.1978 Coomentaar op twee modellen van dierlijke groei en energiehuishouding MSc P.E. Knap A.J.H. Van Es, Jan Goudriaan, E. Kanis, W. v.d. Hel
31.08.1979 Bepaling van de respiratie en de relatie tussen voedselconsumptie en reproductie van de loopkever Pterostichus coerulescens L. (COL.Carabidae) MSc Froukje Balk Peter J.M. Mols, Theo van Dijk
31.12.1979 Projectgroep biologische landbouw in Nederland. Onderdeel "klasseindeling van bodem van Nederland" MSc Tom Vierhouten, Reinout Nauta, Arend Wesseling, Michiel Rietveld Not metioned
31.12.1979 De simulatie van sporenverspreiding in een gewas MSc Bert van den Berg Not mentioned
31.10.2000 Using the WAVE model for quantified fertiliser use analysis; a case study for mixed farming systems MSc Marie-Anne Backx Harry Booltink, Martin van Ittersum, Herman van Keulen and Egbert Lantinga
16.01.2002 Development of a simulation model for potential production of sweet cherry: its usefulness to analyse planting density MSc Eduardo Daniel Cittadini Jan Goudriaan, Peter Leffelaar, Jacinta Balkhoven
14.05.2002 Does size matter MSc Ed Dumrese Nico de Ridder, TjeerdJan Stomph, Peter Leffelaar
31.12.2002 Soil fertility gradients in smallholder farms of western Kenya. Their origin, magnitude and importance. MSc Pablo Tittonell Ken Giller
04.10.2004 Water uptake by wheat roots MSc Jantine Bokhorst Jan Vos, Peter Leffelaar
05.02.2005 Modelling Nitrogen Dynamics in Agro-Forestry Systems in the Sub-humid sandy soils of Zimbabwe MSc Marylou Chitiyo Peter Leffelaar, Ken Giller
28.02.2005 The suitability of the Bolovens Plateau, Lao PDR, for commercial forage seed production of two inter-specific Brachiaria hybrids, Mulato and Mulato 2 MSc Madeleen Husselman Ken Giller
14.02.2006 The contribution of mosses to the carbon and water exchange of arctic ecosystems, quantification and relationships with system properties MSc Bob Douma Mark van Wijk, Ken Giller
31.05.2006 Crop rotation considerations in bio-economic farm models: analysis and comparison of two methodologies MSc Dimitris Athanisadis Ir. G.D.H. Claassen, Sander Janssen
16.08.2006 Effects of population density, light intensity and nitrogen availability on morphological traits of spring wheat MSc Guillaume Castel Peter Leffelaar, Jochem Evers
12.09.2006 A Simple Spatial Multi-scale Model of Small-holder Systems in Southern Mali MSc Dirk van Apeldoorn Herman van Keulen, Kasper Kok
09.05.2007 Understanding landscape level carbon fluxes: an upscaling approach of two small scale models in an arctic lowland ecosystem, Alaska MSc Peter van Buuren Mark van Wijk, Nico de Ridder
31.05.2007 Chronosequence technique predicting the sequestration of carbon in the soil MSc Karst Brolsma Bram van Putten, Mark van Wijk
26.06.2007 Patterns of nutrient allocation and management in smallholder farming system in Massingir District, Mozambique. A case study of Banga village MSc Wilson José Leonardo Ken Giller, Jessica Milgroom
30.06.2007 Cattle feeding strategies and manure management in smallholder farms of western Kenya MSc Antonio Castellanos Navarrete Pablo Tittonell, Mariana Rufino, Ken E. Giller
31.08.2007 Farmer’s Carbon: - Exploring soil carbon sequestration potential in small holder farms of Bukoba district, North-West Tanzania MSc Byjesh Kattarkandi Mariana Rufino, Pablo Tittonell, Frederick Baijukya
30.09.2007 SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS OF FEED RESOURCE AVAILABILITY AND NUTRIENT TRANSFERS THROUGH ANIMAL MANAGEMENT: A case study of smallholder farming system in Murewa, Zimbabwe. MSc Dury Jérôme Ir. Mariana Rufino, Dr. Ir. Mark van Wijk, Dr. Ir. Alexander Wezel
30.09.2007 Fodder legumes to reduce feed deficit of dairy cows during the hot dry season: A feeding trial under farming conditions in Koutiala, Mali. MSc Yann Vetois Dr. Ir. Nico de Ridder, Ir. Mariana Rufino
22.10.2007 Spatio-temporal analysis of feed resource availability and nutrient transfers through animal management; A case study of smallholder farming system in Murewa, Zimbabwe MSc Jérôme Dury Mariana Rufino, Mark van Wijk, Alexander Wezel
18.07.2008 Cattle feeding strategies and manure management in smallholder farms of western Kenya MSc Antonio Castellanos Navarrete Pablo Tittonell, Mariana Rufino, Ken Giller
05.09.2008 Rice adaptation to alternating wetting and drying regimes in West African conditions MSc Remi Duflot Peter Leffelaar, Michiel de Vries
02.12.2008 Analysing Soil Organic Carbon Dynamics in soybean-based cropping systems in the Brazilian Cerrados MSc Laura Battle Bayer Prem Bindraban, Peter Leffelaar
08.07.2009 Water consumption of Eucalyptus trees in Rwanda. An estimation based on leaf area MSc Dilia Kool Mark van Wijk
30.10.2009 Optimization of feeding and herd strategies on smallholder dairy farms; A case study in North West Michoacán, Mexico MSc Alba Castañeda Vera Mariana Rufino, Mark van Wijk, Jeroen Groot
03.12.2009 Data Thijs van den Bergh MSc Thijs van den Bergh not known (October 2018)
31.12.2009 Assessing the impacts of agricultural intensification on biodiversity in Taihu lake basin, China: multi-scale and socio-ecological perspectives MSc Masayasu Asai Pytrik Reidsma
10.03.2010 Multifunctional agriculture: effects of agri-environment schemes on biodiversity in Dutch landscape Internship Rita Somuah Roel Jongeneel, Martin van Ittersum
22.03.2010 Use of ‘wild’ products by smallholder farmers, in relation to climate variability in Zimbabwe Internship Lotte Woittiez Mariana Rufino, Paul Mapfumo, Ken Giller
23.03.2010 Non-Timber Forest and Rangeland Products to reduce food insecurity at times of extreme climatic events. A case study in Wedza Communal Area, Zimbabwe MSc Lotte Woittiez Mariana Rufino, Paul Mapfumo, Ken Giller
25.03.2010 Dutch agriculture and farming practices MSc Laure-Amélie Monnot Martin K. van Ittersum, Maryia Mandryk, Kees van Wijk
06.04.2010 Climate change and shift in cropping systems: from cocoa to maize cropping system in Wenchi, Ghana MSc Michael Kermah Mark van Wijk, Samuel Adjei-Nsiah
12.04.2010 Yield-Gap Analysis of Potato Yield in Poland MSc Roland Huber Gerrie van de Ven, Bert Rijk, Jochem Rovers, Cees van den Hoek
28.05.2010 Tree Spacing of Spindle- versus Columnar Apple Tree Orchard Systems MSc Leaniek (H.L.) van de Graaf Dr. Ir. P.A. Leffelaar, Dr. Ir. E. Heuvelink, Dr. F.M. Maas
10.06.2010 Carbon dioxide and methane fluxes from peatlands: Modelling the effects of water table management on emissions MSc Clifton Sabajo Peter Leffelaar
17.06.2010 Quantifying the impact of feeding regimes on weaned sow performance in tropical pig keeping systems; the case of West Papua-Indonesia MSc Deny A. Iyai Nico de Ridder
21.06.2010 Exploring feasible yields for cassava production for food and fuel in the context of smallholder farming systems in Alto Molócuè, Northern Mozambique MSc Sanne van den Dungen Sander de Vries, Gerrie van de Ven
28.06.2010 Exploring feasible yields for cassava production for food and fuel in the context of smallholder farming systems in Alto Molócuè, Northern Mozambique MSc Sanne van den Dungen Sander de Vries, Gerrie van de Ven
21.07.2010 Essay: Overview of phosphorus fertilizer recovery fractions of wheat for different soil types Other Jasper van der Pijl Sheida Sattari, Martin van Ittersum
09.08.2010 Strategic Options to Improve Livelihoods in Ganspan Settlement, South Africa: Current Cropping Practices and Options MSc Wongiwe Theodora Hashe Ken Giller, Mark van Wijk
13.08.2010 Input-output relations of Miscanthus cropping systems in Europe for liquid biofuel purposes BSc Aart van der Linden Sander de Vries, Gerrie van de Ven
06.09.2010 Adapting and using the bio-economic model FSSIM to assess the impact of agricultural policies on sustainable development of arable farming in Taihu Basin, China MSc Marloes van Loon Pytrik Reidsma
10.09.2010 Effects of agri-environment schemes on agricultural inputs and outputs including biodiversity in The Netherlands MSc Rita Sumoah Pytrik Reidsma
10.11.2010 Agro-Ecological Impact Assessment of the Karnataka State Policy of Organic Farming (KSPoOF) in Five Districts of Karnataka State, India MSc Lin Shang-Jung Pytrik Reidsma, Dr. Seema Purushothaman
17.12.2010 Assessment of differentiated farm performances of arable farms in Flevoland and the Netherlands MSc Domna Tzemi Maryia Mandryk, Paul Berentsen, Martin van Ittersum
31.12.2010 Suikerbieten voor Bioenergie Internship Erwin Boogaard AC Hanse, AWM Huijbregts (Both IRS) Gerrie van de Ven
12.01.2011 Suikerbieten voor Bioenergie Internship Erwin Boogaard Ir. A.C. Hanse – IRS, Ir. A.W.M. Huijbregts – IRS, Dr. Ir. G.W.J van de Ven
28.01.2011 Jatropha curcas L. development explained by soil nutrient status MSc José María Albéniz Larrauri Maja Slingerland, Raymond Jongschaap
04.03.2011 Multi-Criteria Impact Assessment of State Policy of Organic Farming in two districts of Karnataka, India MSc Chisato Maeda Pytrik Reidsma, Martin K. van Ittersum, Dr. Seema Purushothaman
30.03.2011 Legumes in tropical intercropping systems BSc Frederik van der Bom Not known (by 2018)
12.04.2011 Crop residue management practices and farm productivity in smallholder crop-livestock mixed farming system: a case study in Kobo, Ethiopia Internship Hailu Diressie Not known (by 2018)
15.04.2011 Availability of animal feed resources at farm and village scale in Umurera, Rwanda MSc Lotte (C.J.) Klapwijk Mark van Wijk, Prof. Esron Munyanziza, Charles Bucagu
16.05.2011 Internship report on household characterisation Rwanda Internship Moritz Reckling Ken Giller
14.06.2011 Crop residue management and farm productivity in smallholder crop-livestock system of dry land North Wollo, Ethiopia MSc Hailu Terefe Diressie Mark van Wijk, Diego Valbuena Vargas
20.06.2011 Crop residue management and farm productivity in smallholder crop-livestock system of dry land North Wollo, Ethiopia MSc Hailu Diressie Mark T. van Wijk, Diego Valbuena Vargas
08.07.2011 The effect of competition on rooting patterns of plants in semi-arid systems: an analysis of a unified model of soil type, climate and leaf area index BSc Laurens .J. Kilsdonk Mark van Wijk
12.08.2011 Farmer’s trial legume technology evaluation in the districts of Mchinji and Salima in Central Malawi Internship Kondwani Khonje Linus Franke
19.08.2011 Towards increased adoption of grain legumes among Malawian farmers - Exploring opportunities and constraints through detailed farm characterization MSc Greta van den Brand Linus Franke, Jerry van Dijk (UU), Daniel van Vugt
30.08.2011 Characterisation of Bean Farming Systems Across Farm Types in Northern and Eastern Rwanda MSc Mortiz Reckling Linus Franke, Bernard Vanlauwe
24.09.2011 Verslag van mijn verblijf in Indonesië Internship Job Kuik Ken Giller, Thomas Fairhurst
28.10.2011 A comparison of the use of bean stakes in northern Rwanda Internship Lotte (C.J.) Klapwijk Frans Bongers, Ken Giller, Speciose Kantengwa
16.11.2011 Understanding the current role of legumes and their significance for Biological Nitrogen Fixation (BNF) in smallholder farming systems of Zimbabwe MSc Brenda Tsungai Manenji Linus Franke
12.12.2011 Suikerbietenteelt voor de productie van biogas Internship Anouk Vingerhoets ir. A.C. Hanse, ir. A.W.M. Huijbregts, Gerrie van de Ven
01.02.2012 Which areas on the globe are most suitable for growing mungbean? BSc Jos Smallegange Bert Rijk
13.02.2012 Crop residue management to enhance crop production on smallholder farms in Manica Province, Mozambique BSc Viktor Valk Gerrie van de Ven, Wilson Leonardo
07.03.2012 The role of residual soil phosphorus in crop production in Asia BSc Hanna Kool Sheida Sattari, Martin van Ittersum
23.03.2012 Quantifying Dynamic Water and Nutrient Uptake of Banana (Musa spp.) root systems, a model approach BSc Rob van Gemert Not known
23.03.2012 The effects of potassium nutrition on growth of East African highland banana BSc Annet Westhoek Peter Leffelaar
28.03.2012 Production strategies for integrated livestock and arable farming in Koutiala, Mali BSc Miriam Breure Nico de Ridder
21.05.2012 Analysis of Implementation of Best Management Practices in Oil Palm Plantations in Indonesia MSc Tiemen Rhebergen Ken Giller
05.06.2012 Measuring and modeling canopy photosynthesis MSc Alejandro Morales Sierra Peter Leffelaar, Francisco Villalobos
27.06.2012 A model of productivity for olive orchards MSc Alejandro Morales Sierra Peter Leffelaar, Francisco Villalobos
29.06.2012 Identification of Potential Niches for Soybean cultivation in Farming systems of Eastern and Southern Rwanda MSc Myriam MujawamariYa Linus Franke
31.07.2012 Assessing the production-ecological sustainability of biofuel crops in Limburg, the Netherlands BSc Jan Hüskens Gerrie van de Ven
13.08.2012 Climate change impact on crop yields in Viet Nam Internship Kiki Kartikasari Michiel van Dijk (LEI), Pytrik Reidsma
17.08.2012 Qualitative and quantitative diagnosis of macro and micronutrient deficiencies in soils across three agro-ecological environments of northern Nigeria using the double-pot technique Internship Samson Foli Linus Franke, Abdullahi Bala
24.09.2012 Farm characterisations in the southern and northern Guinea savannah zones of Nigeria MSc Samson Foli Linus Franke, Abdullahi Bala
24.09.2012 A framework for assessment of institutional feasibility of climate adaptation: a case study on agriculture in Flevoland MSc Kiki Kartikasari Pytrik Reidsma, Maryia Mandryk
28.09.2012 A framework for assessment of institutional feasibility of climate adaptation: a case study on agriculture in Flevoland MSc Kiki Kartikasari Pytrik Reidsma, Maryia Mandryk, Bas Arts
05.10.2012 Estimating the yield-gap of winter wheat in Shandong province by using a consistent global protocol MSc Ming Lu Martin van Ittersum
24.10.2012 Field survey of winter wheat production in Shandong province during April 2012 Internship Ming Lu Martin van Ittersum
13.11.2012 Exploring sunflower production options in Minas Gerais, Brazil MSc Joao Vasco Silva Joao Guilherme Leite, Martin van Ittersum
19.11.2012 Assessing yield gaps for three cash crops in Germany by applying and testing a global protocol MSc Paul Schöfer Martin van Ittersum
23.11.2012 Model development of the water balance of first year Tilia (Tilia europaea ‘Pallida’ L.) grown in ‘Dutch U system’ MSc Jasper van der Pijl Peter Leffelaar, Annette Pronk, Henk van Reuler
27.11.2012 Potato production and water use in Villa Dolores, Argentina MSc Sjaak Aben Gerrie van de Ven, Bert Rijk, Don Jansen
27.11.2012 Response of Phaseolus vulgaris L. and Pisum sativum L. to N and P fertilizers and inoculation with Rhizobium in Kenya MSc Frederik van der Bom Ken Giller
10.12.2012 Nutrient limitations for soybean on low-responsive sandy soils in Zimbabwe tested by a double pot experiment MSc Wietske van der Starre Linus Franke
13.12.2012 Biophysical suitability for sunflower cultivation in Minas Gerais, Brazil MSc Joao Vasco Silva Joao Guilherme Leite
19.12.2012 The costs and benefits of the implementation of agri-environment schemes by farmers in the Baakse Beek area BSc Rutger Karssing Pytrik Reidsma
25.01.2013 Explorative Modelling of Development Opportunities and Challenges of Biofuel Production for Smallholders in Manica Province, Mozambique MSc Igor Milosavljević Gerrie van de Ven, Linus Franke
25.01.2013 Methodology to judge biorefinery options in a bioenergy production chain Internship Igor Milosavljević Winfried Rijssenbeek, Gerrie van de Ven
29.01.2013 MSc internship report N2Africa in Zimbabwe Internship Caroline Chipomho Ken Giller, Judith de Wolf
01.02.2013 Livelihood strategies in a globalizing world - Analysis of farmers’ strategies in Southern Mali with emphasis on milk production MSc Anne Rietveld Don Weenink (RSO) and Nico de Ridder (PPS)
20.02.2013 Literature review, questionnaire design and data analysis Internship Zhiyi Zhou Allard de Wit , Pytrik Reidsma
01.07.2013 Impacts of climate and socio‐economic change on economic viability and land use of dairy farms in ‘de Baakse Beek’, the Netherlands MSc Wim Paas Pytrik Reidsma and Argyris Kanellopoulos
08.07.2013 Improving a grass yield model to assess impacts of climate change on grass yields around 2050 at plot level in the Dutch region Baakse Beek MSc Zhiyi Zhou Pytrik Reidsma, Joop Kroes
10.07.2013 Agronomic and symbiotic characteristics of chickpea, Cicer arietinum (L.), as influenced by Rhizobium inoculation and phosphorus fertilization under farming systems of Wolaita area, Ethiopia MSc Ibsa Aliyi Abdula Katrien Descheemaeker, Ken Giller, Endlakachew Wolde-meskel
15.07.2013 nSoya nSoya nSoya nSoya nSoya ni Pesai Pesai Pesai Pesai Pesai Internship Frederik van der Bom Ken Giller
17.07.2013 Potentials and challenges of climbing bean production in Western Kenya. Some background (theory and case studies) on technology adoption and adaptation by smallholder farmers. MSc Raphael Paut Esther Ronner, Frederick Baijukya
05.08.2013 Comparing irrigation efficiency in the traditional approach and treated domestic wastewater on Swiss chard (Beta vulgaris sups. cicla), on a field situation in Durban, South Africa Internship Jeroen Postma Peter Leffelaar, Ken Giller
21.08.2013 A ‘nitrate in runoff’ experiment with two fertilizer treatments in a sugarcane paddock in the Herbert, Queensland, Australia Internship Wim Paas Peter Thorburn, Jody Biggs, Pytrik Reidsma
23.08.2013 Investigating soybean market situation in Western Kenya: constraints and opportunities for smallholder producers Internship Robin .N. Collombet Frederick Baijukya, Esther Ronner
29.08.2013 Investigating soybean market situation in Western Kenya: constraints and opportunities for smallholder producers MSc Robin N. Collombet Esther Ronner, Freddy Baijukya. Ken E. Giller
25.09.2013 First exploration of global phosphorus budgets in grasslands MSc Ruben Martinez Sheida Sattari, Lex Bouwman
25.09.2013 First exploration of global phosphorus budgets in grasslands - The model explained Internship Ruben Martinez Lex Bouwman, Arthur Beusen
14.10.2013 Jatropha curcas L. accessions in central-Java, Indonesia; A selection for future breeding programs. MSc Clint Scholten J.Tjeuw, M.Slingerland
18.11.2013 Value Chain Analysis of cow pea, groundnut & soy bean in Sierra Leone MSc Mike Johnson Geert Houwers
18.11.2013 Survey results on the short-term impact of the N2Africa project in eastern Democratic Republic of Congo MSc Clement Jaffré Linus Franke
18.11.2013 Investigating the nutrient status of “non-responsive” soils across Rwanda, using a nutrient omission trial with soybean (Glycine max) MSc Tobias Seitz Linus Franke, Speciose Kantengwa, Freddy Baijukya
18.11.2013 Ghana field book results – 2012 MSc Kirt Hainzer Linus Franke
29.11.2013 Opens in new WindowPublication: Technology evaluation, development and transfer: a case study in the Ethiopian Rift Valley MSc Jiska van Vliet Katrien Descheemaeker, Frédéric Baudron
30.11.2013 Role of crop residue biomass in farming systems in the Volta Basin in Burkina Faso. BSc Jori Bremer Katrien Descheemaeker
29.01.2014 Aquaponics Internship Jiska van Vliet Klaas Evers, Peter Leffelaar
24.02.2014 Farmers’ practices and value chain of climbing bean production in South Western Uganda Internship Mirjam S Breure, Hanna Kool Esther Ronner, Peter Ebanyat
07.03.2014 Mulch dynamics in East African Highland Banana plantations BSc Rianne Prinsen Peter Leffelaar, Godfrey Taulya
19.03.2014 Identification of coffee yield gap in Uganda MSc Na Wang Ken Giller, Piet van Asten, L. Jassogne
30.04.2014 Nutritional and soil fertility benefits: influence of fertilizers on groundnuts (Arachis hypogaea L.) yield and soil nitrogen contribution for smallholder farmers in Uganda MSc Taruvinga Badza Franke, A, Giller, KE, Ebanyat, P
30.06.2014 Calibration of the FIELD model describing soil organic carbon dynamics for south-Malian soils. BSc Renske Anema Katrien Descheemaeker
01.07.2014 Yield variability analysis of cropping system in Southern Mali MSc Lame, Alice Katrien Descheemaeker, Gatien Falconnier
09.07.2014 Soil Quality Assessment of Tillage and Crop Rotation Impacts in Paysandú, Uruguay Internship Wiert Wiertsema Martin van Ittersum, Oswaldo Ernst
14.07.2014 A literature review on conditions for effective partnerships, compared to the Humidtropics program and practices. BSc Yanick Bakker C. Leeuwis, K. Descheemaeker
14.07.2014 Benchmarking agronomic use efficiency of N fertilizer in sub-Sahara Africa— Inventory and analyses of data from maize fertilizer trials Internship Na Wang Joost Wolf, Huib Hengsdijk
28.07.2014 Yield variability analysis of cropping system in Southern Mali MSc Alice Lamé Katrien Descheemaeker, Gatien Falconnier
31.07.2014 Overview on climate-smart agriculture: Impacts of climate change on agriculture in Brazil and prospects on mitigation and adaptation strategies Internship Marije Hoogendoorn Patricia de Vries-van Loon, Jan Verhagen, Peter Leffelaar
18.08.2014 Nutrient deficiencies and soil fertility constraints for common bean (Phaseolus vulgaris L.) production in the Usambara Mountains, northern Tanzania MSc Elise Bressers Ken E. Giller, A Franke, P. Ndakidemi
21.08.2014 Implementation of runoff within the Environmental Yardstick for Pesticides Internship Elise Bressers Gerrie van de Ven
25.08.2014 Impact of legume technology of N2Africa on food security and livelihood of different farm types MSc Hyejin Lee Maja Slingerland (WUR), Stephanie Lemke (U.H)
29.08.2014 Evaluation of topsoil organic carbon and clay content derived from digital soil mapping approaches (ISRIC and S-World) in Rwanda Internship Taruvinga Badza Tom Schut
10.11.2014 Light interception quantification and modelling in wheat/maize intercropping MSc Elisabeth Simon Peter Lefelaar, Fang Gou
27.11.2014 Land use and farming dynamics in a communal area in Zimbabwe between 1995 and 2010 MSc Abram het Lam Ken Giller, Jens A. Andersson
27.11.2014 The impact of climate and CO2 change on potential winter wheat yields in the Netherlands from 1981 to 2010 MSc Abram het Lam Martin van Ittersum, Bert Rijk
01.12.2014 Cowpea-maize relay cropping: A method for sustainable agricultural intensification in northern Ghana? MSc Wytze Marinus A.C. Franke, K.E. Giller
01.01.2015 Oil Palm (Elaeis guineensis) Root Growth in Response to Different Fertilization Practices MSc Violace Putri Maja Slingerland, Lotte Woittiez
13.01.2015 Studying the effect of soil heterogeneity on simulated maize yields BSc Hilde Vaessen Dr. J. van Heerwaarden, Dr. A. G. T. Schut
01.02.2015 From Plants to Animal Protein: Are Farmed Insects and Aquaculture Fish Less Competitive with Human Food Production than Traditional Livestock? MSc Jan Hüskens Prof.dr.ir. Martin van Ittersum, Dr.ir. Gerrie van de Ven Wageningen University
01.02.2015 Agro-ecological intensification of mixed crop-livestock systems in Bougouni, Southern Mali MSc Youfei Xu Katrien Descheemaeker, Mary Ollenburger
03.03.2015 Obtaining winter wheat parameters for LINTUL from a field experiment MSc Wiert Wiertsema Bert Rijk, Peter Leffelaar
23.03.2015 Agro-ecological intensification of mixed crop-livestock systems in Southern Mali MSc Yufei Xu Katrien Descheemaeker, Mary Ollenburger
01.04.2015 Application of SWAP-WOFOST to evaluate the influence of water and oxygen stress on potato yield in a Dutch farm MSc Yulin Yan Pytrik Reidsma, Joop Kroes
12.05.2015 Exploring the potential for using seaweed (Ulva lactuca) as organic fertiliser MSc Mirjam Breure Leffelaar, PL, Brandenburg , W, Ven, van de GWJ
01.06.2015 Collecting data for LINTUL model of winter wheat in the Netherlands Internship Site Huang Bert Rijk, Gerrie van de Ven
01.06.2015 Comparing bio-economic farm models: evaluating uncertainty of impacts of climate and socio-economic changes on arable farming in Flevoland (the Netherlands) MSc Yutaka Tsutsumi Pytrik Reidsma, Argyris Kanellopoulos
01.07.2015 UAV imagery as tool to monitor crop growth in West Africa: A case study in a crop fertilization experiment Internship Bastiaen Boekelo Dr. ir. P. C. S. Traore, Dr. ir. A. G. T. Schut, Dr. ir. L Kooistra
01.07.2015 Opportunities and constraints for climbing bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivation by smallholder farmers in the Ugandan highlands MSc Wytze Marinus E. Ronner, K.K.E. Descheemaeker
01.08.2015 Exploring the application of crop growth models for Aviko B.V. Internship Yulin Yan Pytrik Reidsma, Wiert Wiertsema
01.08.2015 Climbing bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivation and its diffusion in Kapchorwa District, Uganda Internship J.R.N.M. Hüskens Esther Ronner
23.09.2015 Explaining yield gaps on a Dutch potato farm: Case study at van den Borne Aardappelen MSc Jarno Rietema Pytrik Reidsma, João Vasco Silva
10.10.2015 SOIL CONSTRAINTS’ IMPACT ON WHEAT YIELDS IS CLIMATE DEPENDENT Internship Rachel Schipper Dr. Zvi Hochman (CSIRO), Dr. Martin van Ittersum (WUR)
23.01.2016 Modeling the nitrogen uptake to balance lettuce and carp growth in an aquaponic system MSc Chiara Perini A.G.T. Schut, E. heuvelink
26.01.2016 Identifying the causes of differences in unexploited starch production in two important tuber bulking months between growers’ starch potato fields Internship Jarno G. Rietema Pytrik Reidsma, Bert Rijk, Jans Klok (Avebe)
28.02.2016 Analysing the relationship between stem density and potato yield MSc Ruud Venner Pytrik Reidsma
08.03.2016 The effect of spatial variation within a field on yield response to fertilizer application BSc Alex van Klink A.G.T. Schut
14.03.2016 Project focus on cultivation - Effect of pH on sugar beet yield Internship Philippe Packbier Tom Schut, Gerrie van de Ven
17.03.2016 Internship: Findings on: Environmental impact in Dutch arable farming, experimental data on soybean yield potential, the yield gaps of sugarcane and sugar beet, and N2Africa baseline studies. Internship Tijmen Nander Kerstens Martin van Ittersum, Katrien Descheemaeker
31.03.2016 REMOTE SENSING AND CROP RECOGNITION IMPROVING THE INFORMATION SYSTEM SUPPORTING SMALLHOLDERS IN MALI MSc W.L. van Ommeren A.G.T. Schut, J. G.P.W. Clevers
11.04.2016 Yield gaps in Romania MSc Richard Knol René Schils
15.04.2016 Evaluating famers' decision making on choosing technologies and practices in adaptation trials Internship Kohji Nakasaka J. van Heerwaarden, K. Descheemaeker
18.04.2016 Explaining yield gaps of cereals in temperate regions using an expert-based survey MSc Emilio Lopez-Porrero Pytrik Reidsma, Sander de Vries
30.04.2016 Quantification of spatial variation caused by Messor galla ants using remote sensing in the Koutiala region, Mali. MSc Fréderíc de Schaetzen A.G.T. Schut, P.C.S. Traoré, I. Heitkoning
26.05.2016 Mitigation of the climate change effect on yields of smallholder farmers in Nkayi, Zimbabwe MSc Gert-Jan Smelt Katrien Descheemaeker, Patricia Masikati (ICRAF)
31.05.2016 What comes out, must go in: Macronutrient balance assessment of transitioning home garden systems in southern Ethiopia MSc Nadine Galle Gerrie van de Ven, Katrien Descheemaeker, Beyene Melisse, Erik Cammeraat
15.07.2016 Improving crop classification with landscape stratification based on MODIS-time series MSc Bart C.H. Driessens A.G.T. Schut & L. Kooistra
19.07.2016 Measuring more or less? Internship Bianca Doevendans Pytrik Reidsma, Gerrie van de Ven
28.07.2016 The effects of storage treatments on germination, emergence, moisture, hymexazol, and imidacloprid of primed, pelleted and coated sugar beet seeds (Beta vulgaris L.) Period: March-July 2016 Internship Martijn van Overveld Ing. H.C.A Rijk (WUR) Dr. A.C.P.M van Swaaij (IRS) Dr. A.G.M Leijdekkers (IRS)
16.08.2016 Baseline study for implementation of best management practices (BMPs) by oil palm (Elaeis guineensis) smallholders in the village of Ramin, Jambi, Indonesia MSc Laurie van Reemst Maja Slingerland, Lotte Woittiez
16.08.2016 Sowing dates based on sowing date windows, rules and results from WOFOST for maize in Kenya and Ethiopia BSc Dan Liu Lenny van Bussel
16.08.2016 Understanding drivers behind the implementation and adaptation of improved climbing bean (Phaseolus vulgaris L.) adaptation of improved climbing bean (Phaseolus vulgaris L.) technologies by smallholder farmers in Kapchorwa district, Eastern Uganda MSc Laurie van Reemst E. Ronner, J. van Heerwaarden
29.08.2016 Conducting a seed potato field trial on the effect of seed tubers on ware potato yield. Internship Anton Bartelen Pytrik Reidsma, Joao Nunes Vieira da Silva
30.08.2016 Analysis of the impact of seed quality and seed management practices on the yield and quality of ware potatoes MSc Anton Bartelen Martin van Ittersum, Pytrik Reidsma, Joao Nunes Vieira da Silva
20.09.2016 Understanding light interception in the field for improved yield predictions MSc Cass Gooskens A.G.T. Schut, P.C.S. Traoré
10.10.2016 Effective organic matter input seems to have no strong influence on nitrate leaching and maize yield. MSc Martijn van Overveld Renske Hijbeek (WUR), J.J de Haan, H.A.G. Verstegen
26.10.2016 Optimizing crop land allocation for smallholder farmers in central Uganda MSc Ernst Ruoff Gerrie van de Ven, Piet van Asten
28.10.2016 Where to grow potatoes MSc Bianca Doevendans Gerrie van de Ven, Pytrik Reidsma, Sjaak Aben
14.11.2016 Analysing potato tubers by means of Image Analysis Internship Luuk Lageschaar Michiel de Vries, Bert Rijk, Gerrie van de Ven
16.11.2016 Simulation of potato leaf area growth in The Netherlands Internship Gert-Jan Smelt Pytrik Reidsma, Leon Spätjens
30.11.2016 Allometric equations for biomass and yield predictions of coffee, enset and khat in Southern Ethiopia BSc Matheo Mourik Gerrie van de Ven, Katrien Descheemaker, Beyene Teklu Mellisse
08.12.2016 Assessing the economic and environmental effects of land exchange on arable farms using a regional bio-economic model MSc Kohji Nakasaka Pytrik Reidsma, Argyris Kanellopoulos
10.12.2016 Evaluation of biomass enhancing practices in the Yatenga region of Burkina Faso MSc Jori Bremer Katrien Descheemaeker, Wim Paas
25.01.2017 N2Africa Project Review Internship Lisa Piper Minke Stadler, Ken Giller
27.01.2017 Inherent motivations and impediments to the adoption of innovative practices and technologies by farmers: An empirical analysis from northern Ghana MSc Shaibu Mellon Jeroen Groot (FSE), Katrien Descheemaeker (PPS)
06.02.2017 Determining potential yields of cereals using variety trial data across Europe MSc Luuk Lageschaar René Schils, Lenny van Bussel
06.02.2017 Sustainability assessment of grain legume farming systems MSc Thomas van Duijvenboden Wytze Marinus, Gerrie van de Ven, Jan Hoekstra
10.02.2017 Adaptation of improved climbing bean (Phaseolus vulgaris L.) technologies in the Ugandan highlands Internship Eva Thuijsman Esther Ronner, Joost van Heerwaarden
17.03.2017 Smallholder oil palm: space for diversification? MSc D. Stomph Prof. Meine van Noordwijk, Dr Ni’matul Khasanah, Dr Antonius G.T. Schut
07.04.2017 Let her decide; a decision tree for Conservation agriculture in smallholder farmer’s system in Africa MSc Kamran Taherkhani Ken Giller, Stephen Twomlow (IFAD)
23.06.2017 aquaponics Ethiopia Internship Bouke Kappers Harm Boesveld and Maja Slingerland
23.06.2017 modelling nitrogen uptake, fish growth, plant dry matter and water quality in an aquaponic system producing Lactuca sativa and Leuciscus idus MSc Luis Gerardo Rosado Loria Maja Slingerland
23.06.2017 Evaluating Impacts and Analyzing factors determining food security and technology Innovation of the Agricultural Skills for You (AS4Y) project in West Nile sub-region, Uganda MSc Lusha Wen maja slingerland
23.06.2017 assess resource use efficiency in aquaponics to provide food secuirty and improve quality of life of households in shawe robit ethiopia Internship Luis Gerardo Rosado Loria maja Slingerland
30.06.2017 An evaluation of the nitrogen surplus indicator for suppliers of agricultural products to Unilever MSc Bas Mertens Gerrie van de Ven, Ken Giller
04.07.2017 Light and nutrient capture by common bean (Phaseolus vulgaris L.) and maize (Zea mays L.) in the Northern Highlands of Tanzania MSc Eva Thuijsman Ken Giller, Lammert Bastiaans
30.08.2017 How does Conservation Agriculture contribute to sustainable agricultural production systems? MSc Pim Vingerhoets Gerrie van de Ven, Conny Almekinders
01.09.2017 Living with climate variability: an analysis of food availability and coping strategies amongst farm households in Uganda MSc Christiana Oragbade Jannike Wichern, Katrien Descheemaeker
13.09.2017 Environmental resource use as a source of food security for Ugandan smallholders, a case study in Nwoya district MSc Kamran Taherkani Jannike Wichern, Katrien Descheemaeker
30.10.2017 Nitrogen and energy use efficiency of biogas residues in a fertilization trial with three winter wheat cultivars in Italy MSc Ludovica Zampieri Gerrie van de Ven, Bert Rijk
31.10.2017 Evaluation of experimental maize response curves with the use of Quefts BSc Najim El Harchioui Dr A.G.T. Schut and Dr J. Rurinda
31.10.2017 Estimating maize macronutrient uptake gaps from yield gaps. MSc Tijmen Nander Kerstens S.C. de Vries, Martin van Ittersum
09.11.2017 The SAFERNAC model: Evaluation, calibration and application for nutrient management in Rwandan coffee fields MSc Elpida Theodosiadou Dr A.G.T. Schut
16.11.2017 Urine-based fertilizers MSc Julia van Middelaar Sander de Vries, D. Kragic
21.11.2017 ANALYSIS AND REVISION OF THE N2AFRICA FOCAL ADAPTATION TRIAL SURVEY, A TOOL FOR MONITORING TECHNOLOGY PERFORMANCE AND UNTANGLING YIELD VARIABILITY Internship Susana Prieto Bravo Joost van Heerwaarden
21.11.2017 An exploratory data analysis on field differences in potato growth Internship Puck Mulders Pytrik Reidsma, Edwin van den Heuvel
30.11.2017 Verification and Development of Best Management Practices for United States Department of Agriculture - Certified Organic Carrots in the Sandy Soil of Florida’s Suwannee Valley Internship Ludovica Zampieri Gerrie van de Ven, Bert Rijk
29.12.2017 Conservation Agriculture cannot transform Malawi Agriculture MSc Tristin Bouwman Ken Giller, Jens Andersson
18.01.2018 The effects of change in extreme climate events on agriculture in the Netherlands Internship Letizia Pondini Pytrik Reidsma, Wim Paas
28.02.2018 Stomatal conductance and chlorophyll fluorescence of oil palm under field conditions MSc Dhimas H. Putranto Maja Slingerland; Lotte Suzanne Woittiez
14.03.2018 Analysing the Effect of Nitrogen Fertilization Management on Recovery and Physiological Efficiency in Maize: A Meta-Analysis MSc Marleen Hermelink Martin van Ittersum, Hein ten Berge.
23.03.2018 Sustainability analysis of urban farms in the Netherlands: first steps Internship Elpida Theodosiadou Gerrie van de Ven
30.03.2018 Sustainability analysis of urban farms in the Netherlands: first steps Internship Elpida Theodosiadou Gerrie van de Ven, Jan Hassink
29.05.2018 Deploying indicators to measure the impact of Banana Xanthomonas Wilt disease in Uganda MSc Harmen den Braber Katrien Descheemaeker
18.06.2018 Choices faced by researchers in pursuit of change MSc Sjoerd van Liempd Maja Slingerland , Katrien Descheemaeker
12.07.2018 Analysis of nitrogen and water use efficiencies of potato production with a field experiment in Haliar, Inner Mogolia, China MSc Xiaohan Zhou Na Wang, Pytrik Reidsma
14.08.2018 Achieving a sustainable seed supply for Farm Frites Egypt in terms of quality and quantity Internship Rick Rasenberg Pytrik Reidsma, Rick Wesdorp
22.08.2018 Pesticide use: crop management, yield and environmental impact on potato fields in the Netherlands MSc Vania Beltran Guzman Pytrik Reidsma, Juliana Gil, Joao Silva
27.08.2018 Spatial and temporal analysis and explanation of potato variability MSc Rick Rasenberg Pytrik Reidsma, Edwin van den Heuvel
17.09.2018 Trade-off analysis of integrating legumes in East-African maize cropping systems MSc Paul Ravensbergen Renske Hijbeek
16.10.2018 Ecological models expressed in GEST 78 * Other Tuncer I. Oren, Jan A. den Dulk Not mentioned